Yrken för dig med funktionshinder

Hur svårt det är att få jobb för personer med funktionshinder beror till stor del på vilket funktionshinder man har och inom vilken bransch man har kompetens. Ett flertal jobb sker exempelvis på distans över internet och för en person som är döv eller stum är detta därmed inget större hinder. Sett till procent är däremot arbetslösheten större bland personer med funktionshinder än de utan dessa hinder.

Samtidigt är det mycket viktigt att fokusera på vad man kan och vad man har för intresse istället för vad funktionshindret skapar för begränsningar. För oavsett om man har funktionshinder eller inte så är det i första hand intresset som brukar vara det grundläggande för att vilja börja jobba och ta steg in på arbetsmarknaden. Ett bra sätt att öka sin konkurrensförmåga är att gå en eftergymnasial utbildning

Arbetsförmedlingen kan guida

Det är omöjligt att ange specifika yrken som de med funktionshinder passar bättre för. Det är exempelvis extremt stor skillnad på fysiska hinder eller psykiska hinder, om personen har diagnos eller inte samt vilka egenskaper man har.

Arbetsförmedlingen kan genomföra en ”arbetspsykologisk utredning” i det fall det handlar om psykiska besvär. En utredning som sedan kan ligga till grund för vilka yrken som skulle kunna passa.

Växer inom bemanning

Många företag drar sig för att anställa personer med funktionshinder (främst då psykiska) då de känner sig osäkra på hur resultatet kommer att bli. Samtidigt finns det en stor kompetens som inte tas tillvara på. Detta har flera bemanningsföretag upptäckt och satsar därmed extra på denna målgrupp. Det finns till och med bemanningsföretag som främst just anställer personer med funktionshinder. Likt anpassade skolor kan detta även ha fördelen av att känna en större gemenskap med sina kollegor. 

Dessa personer bekostas helt eller delvis av statliga bidrag via lönesubventioner. Därmed kan bemanningsföretaget erbjuda personal till ett betydligt lägre pris än andra. Genom att företagen hyr personalen från bemanningsföretaget behöver företagen inte heller ta någon risk gällande anställningsavtal, uppsägningstid m.m. På så sätt kan företagen känna sig för under en tid utan att det uppstår någon större kostnad.