Studera med funktionshinder

På Studeramedfunktionshinder.nu kan du läsa mer om att studera med funktionshinder. Här hittar du dels fakta om hur anpassade skolor och hjälpmedel kan få din skolgång att bli mer framgångsrik. Du hittar även information om yrken efter skolgången och eftergymnasiala utbildningar. 

Studeramedfunktionshinder.nu publiceras regelbundet tips och råd till dig med funktionshinder om hur du kan förbättra din skolgång. Dels handlar det om hur du kan prestera i en skolmiljö, men även hur du förbättrar gemenskapen och stärker din självkänsla. För att läsa mer information om att studera med funktionshinder kan du kolla på både nyheter och våra informationssidor. 

Yrken

Att hitta rätt yrke med funktionshinder kan vara svårt. Här hjälper vi dig med tips på yrken och arbetsplatser som kan passa dig som har ett funktionshinder. 

Utbildning

Att studera med funktionshinder kan vara utmanande men även givande. Här hittar du tips på bra utbildningar efter gymnasiet. 

Hjälpmedel

För dig som studerar med funktionshinder finns det tillgång till många hjälpmedel. Idag finns det flera olika lösningar, både tekniska och personlig assistens. 

Studiemedel

Du som studerar har rätt till studiemedel. Du som har funktionshinder kan även ha  möjlighet till ytterligare ekonomsikt stöd. 

Allt enklare att studera med funktionshinder

Möjligheten till utbildning för den som har ett funktionshinder har blivit allt bättre. Förr i tiden fick många med funktionshinder inte samma möjlighet att utbilda sig som andra, vilket gjorde det svårt att förverkliga sina karriärsdrömmar. Idag är situationen annorlunda, den som har ett funktionshinder ska erbjudas samma möjlighet att studera och utvecklas som alla andra. 

Studeramedfunktionshinder.nu finns därför till för dig som stöter på frågetecken under din utbildning eller undrar över vad du kan göra efter din utbildning. Här finner du information om både små hjälpmedel i vardagen såväl som mer övergripande problem. 

Om Studeramedfunktionshinder.nu

Denna sida finns för att hjälpa dig med funktionshinder att lyckas med dina studier. Vi har förhoppningen om att både motivera dig till att fortsätta studera såväl som att upplysa om den hjälp du kan få på vägen. På sidan kommer det regelbundet publiceras tips och information som kan vara relevant för din skolgång eller ditt privatliv.