Utbildning för dig med funktionshinder

Med en eftergymnasial utbildning ökar chansen betydligt att få jobb. En väg är att läsa på högskola eller universitet och många med funktionshinder klarar av detta med hjälp och stöd via de samordnare som finns på varje skola. Ibland kan det däremot vara enklare att söka sig till utbildningar som helt är anpassade mot vissa funktionshinder. De går bland annat att hitta på yrkeshögskolor och folkhögskolor.

Yrkeshögskola

En yrkeshögskola är en högskola med större fokus på ett specifikt praktiskt yrke än vad andra högskolor/universitet har. Det kan med andra ord vara det perfekta valet för dig som vet vilket yrke du vill jobba inom.

En person som har funktionsnedsättning ska få samma tillgång och möjlighet att utföra kurser inom en yrkeshögskola som andra elever. Detta så länge som funktionshindret inte är för stort och andra skolformer därmed passar bättre.

Yrkeshögskolan erbjuder bland annat kurser inom djurvård, data, journalistik, hotell och friskvård. Inom yrkeshögskolor finns även ibland speciella kurser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Dessa klasser brukar ha färre elever och utbildningen utförs i lokaler som är specialanpassade. Vilka kurser som för tillfället finns att välja på kan ses på yrkeshogskolan.se

Folkhögskola

Bland de olika utbildningsformer som finns för vuxna så har Folkhögskolorna flest antal personer med funktionshinder. Delvis beror det på att utbildningarna är uppbyggda på lite annat sätt än gymnasieskola och komvux. Men ett flertal folkhögskolor har även speciellt anpassade utbildningar för funktionsnedsättning.

På folkhögskolornas hemsidor framgår det vilket stöd som finns och vilka kurser som är speciellt anpassade. Övergripande information om olika folkhögskolor och deras kurser kan även ses på folkhogskola.nu.

Det går exempelvis att läsa in grundläggande behörighet via distansstudier utan en enda fysisk träff. All utbildning sker då via nätet och den sträcker sig över 1 – 3 år beroende på förkunskaper och hur fort man själv önskar studera.

Ytterligare ett exempel är ALF – Aktivt liv för funktionsnedsatta. Det är en utbildning som vänder sig mot personer med medicinsk funktionsnedsättning som vill träffa andra i samma situation samtidigt som man söker en mer givande och aktiv fritid.