Hjälpmedel vid funktionshinder

Beroende på vilken funktionsnedsättning som en person har kan olika hjälpmedel behövas för att ge hjälp vid skolgången. Dessa delas ofta upp i personliga hjälpmedel, läromedel och grundutrustning.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel är hjälpmedel som är anpassade utifrån elevens behov och enbart används av den eleven.

Det kan exempelvis vara en rullstol eller hörselapparat likväl som en dator anpassad för personer med synskada. I vissa fall krävs bara små hjälpmedel som kan göra stor skillnad. Det kan vara stöd, greppprodukter eller skydd.

De personliga hjälpmedlen provas ut tillsammans med personer från hälso- och sjukvården från det landsting och den kommun man är skriven i.

Anpassat läromedel

Eftersom ansvaret gällande läromedel är skolans är det skolan som ska ta fram passande läromedel. Det kan exempelvis vara att eleven får lyssna på en bok istället för att läsa den. I ordets rätta bemärkelse är detta inte ett hjälpmedel utan en anpassning. Däremot går det ofta hand i hand. Ett personligt hjälpmedel kan vara en dator som läser upp text medans ett anpassat läromedel kan ge eleven förutsättningar att ta till sig texten på sin nivå. Ofta finns det större tillgång till denna utrustning i anpassade skolor.

Grundutrustning

Med grundutrustning menas hjälpmedel som tillhör skolan och som delvis klassas som inredning. Det är saker som är grundläggande för att verksamheten ska kunna bedrivas och att elever ska kunna ta till sig utbildningen. Som exempel kan stolar och bord nämnas. En person med funktionshinder kan exempelvis behöva ett höj- och sänkbart skrivbord vilket därmed klassas som grundutrustning och något som skolan ska stå för.

En klar skillnad mellan personliga hjälpmedel och grundutrustning är vem som har ansvar för och äger dem. Personliga hjälpmedel måste personen själv ansöka om och har sedan ansvar för. Detta med grundutrustning är något som skolan köper in och förvaltar.