Samordnare

Om samordnaren av pedagogiskt stöd

Vid alla universitet och högskolor finns det en kontaktperson som är Samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder i studiesituationen. Här följer en lista med namn och kontaktvägar till samordnarna, samt länkar till alla lärosäten.

Listan över de olika universiteten och högskolorna är upplagd i bokstavsordning efter orten i namnet (där orten ingår i namnet) eller efter lärosätets namn: Högskolan i Borås sorteras alltså in under B och Konstfack och Karolinska Institutet sorteras in under K.

Länkarna med bokstäver här under flyttar dig snabbt till rätt plats i alfabetet.

B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ö

Redaktör för den här webbplatsen:

Monica Svalfors
Stockholms universitet (OBS! För kontakt med samordnare vid Stockholms universitet, se under bokstaven S nedan.)
tel: 08 - 16 21 70
monica.svalfors@su.se
http://www.su.se

Btill sidans topp

BECKMANS DESIGNHÖGSKOLA

Maria Aperia
tel: 08 - 660 20 20
maria.aperia@beckmans.se
http://www.beckmans.se

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Ingalill Johansson
tel: 0455 - 38 53 69
ingalill.johansson@bth.se
http://www.bth.se

HÖGSKOLAN I BORÅS

Anita Lindahl
tel: 033 - 435 42 62
anita.lindahl@hb.se

Carola Lindbom
tel: 033 - 435 43 10
carola.lindbom@hb.se

Emma Kjellén (tjänstledig t.o.m. 1 januari 2017)

http://www.hb.se

Ctill sidans topp

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Campus Johanneberg
Annelie Karlsson
tel: 031 - 772 19 22
funka@chalmers.se

Heidi Wåxberg
tel: 031 - 772 18 30
funka@chalmers.se

http://www.chalmers.se

Dtill sidans topp

HÖGSKOLAN DALARNA

Maria Kvarnström Ängnas
tel: 023 - 77 84 93
mka@du.se
www.du.se

DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN

Ingela Stefaniak
tel: 08 - 494 00 803
ingela.stefaniak@uniarts.se
http://www.doch.se

Etill sidans topp

ERICASTIFTELSEN

Susanna Billström
susanna.billstrom@ericastiftelsen.se
http://www.ericastiftelsen.se

ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA

Amanda Aronsson
tel: 08 - 555 050 07
amanda.aronsson@esh.se

Anette Krengel
tel: 08 - 555 051 60
anette.krengel@esh.se

Ann-Kristin Forsberg
tel: 08 - 555 050 06
ann-kristin.forsberg@esh.se

bonus@esh.se
http://www.esh.se

Ftill sidans topp

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Desirée Hervard
tel: 08 - 553 429 32
desiree.hervard@fhs.se
http://www.fhs.se

Gtill sidans topp

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Liselott Sandahl
tel: 08 - 120 537 20
liselott.sandahl@gih.se
http://www.gih.se

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Kerstin Åberg
tel: 026 - 64 86 41
kerstin.aberg@hig.se
funk@hig.se
http://www.hig.se

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ingvor Berndt
tel: 031 - 786 13 23
ingvor.berndt@gu.se

Anna Jälknäs
tel: 031 - 786 31 09
anna.jalknas@gu.se

http://www.gu.se

Htill sidans topp

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Karolina Bozic
tel: 035 - 16 71 65
karolina.bozic@hh.se
http://www.hh.se

Itill sidans topp

Jtill sidans topp

JOHANNELUNDS TEOLOGISKA HÖGSKOLA

Åsa Granath
tel: 018 - 16 99 07
asa.granath@johannelund.nu
http://www.johannelund.nu

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Emma Pavlov
tel: 036 - 10 11 69
emma.pavlov@ju.se
http://www.ju.se

Ktill sidans topp

KARLSTADS UNIVERSITET

Birgitta Lindell
tel: 054 - 700 10 50
birgitta.lindell@kau.se

Salome Persson - även Musikhögskolan Ingesund
tel: 054 - 700 13 05 på Campus Karlstad
tel: 0570 - 385 38 på Campus Ingesund
salome.persson@kau.se

funka@kau.se
http://www.kau.se

KAROLINSKA INSTITUTET

Tina Teljstedt
tel: 08 - 524 860 04
funkis@ki.se
http://ki.se

KONSTFACK

Maria Backteman
tel: 08- 450 41 19
maria.backteman@konstfack.se
http://www.konstfack.se

KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN

Kajsa Fogelberg
kajsa.fogelberg@kkh.se

Anneli Hovberger
anneli.hovberger@kkh.se

http://www.kkh.se

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

Pia Häggblom
tel: 044 - 250 36 80
pia.haggblom@hkr.se
http://www.hkr.se

KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN, KTH

Monica Barsch
tel: 08 - 790 70 98
monibars@kth.se

Cecilia Uppström
tel: 08 - 790 71 99
uppstrom@kth.se

Martin Nyström
tel: 08 - 790 65 27
marnystr@kth.se

funka@kth.se
http://www.kth.se

Ltill sidans topp

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Åsa Löwgren
tel: 013 - 28 28 39
asa.lowgren@liu.se

Anneli Högström
tel: 013 - 28 19 20
anneli.hogstrom@liu.se

http://www.liu.se

LINNÉUNIVERSITETET

Campus Växjö
Anna Nymark
tel: 0470 - 70 82 54
anna.nymark@lnu.se

Marie Ericsson - nytillkommen*
tel: 0470 - 70 81 95
mari.ericsson@lnu.se

Campus Kalmar
Dan Fogby
tel: 0480 - 44 60 57
dan.fogby@lnu.se

http://www.lnu.se

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Christina Kina Edin
tel: 0920 - 49 33 73
christina.edin@ltu.se
funka@ltu.se

Campus Skellefteå
Karin Åström
tel: 0910 - 585353
karin.astrom@ltu.se

Campus Piteå
Anny Lindqvist
tel: 0911 - 72737
anny.lindqvist@ltu.se

http://www.ltu.se

LUNDS UNIVERSITET

Christel Berg
tel: 046 - 222 34 90
christel.berg@stu.lu.se

Christina Rowa
tel: 046 - 222 70 50
christina.rowa@stu.lu.se

Kristian Frennessen
tel: 046 - 222 86 81
kristian.frennessen@stu.lu.se

Campus Helsingborg
Karin Ekhem Widén
tel: 042 - 35 67 04
karin.ekhem_widen@stu.lu.se

http://www.lu.se

Mtill sidans topp

MALMÖ HÖGSKOLA

Bitte Johannesson
specialpedagog
tel: 040 - 665 75 39
bitte.johannesson@mah.se

Helene Setterberg
tel: 040 - 665 70 92
helene.setterberg@mah.se

http://www.mah.se
http://www.mah.se/funktionsnedsattning

MITTUNIVERSITETET

Campus Sundsvall
Nils Wikström

tel: 010 - 142 85 98
nils.wikstrom@miun.se

Ulf Andersson
tel: 010 - 142 78 60
ulf.andersson@miun.se

Campus Östersund
Lotta L Olsson
tel: 010 - 142 79 46
lotta.l.olsson@miun.se

Anette Mårtén
tel: 010 - 142 83 35
anette.marten@miun.se

http://www.miun.se

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Angela Andersson (Eskilstuna)
tel: 016 - 15 36 70
angela.andersson@mdh.se

Stefan Dahlgren (Västerås)

stefan.dahlgren@mdh.se

http://www.mdh.se

Ntill sidans topp

NEWMANINSTITUTET

Christine Zyka
tel: 018 - 580 07 08
christine.zyka@newman.se
http://www.newman.se

Otill sidans topp

OPERAHÖGSKOLAN


tel: 08 - 40 400 400
info@opera.uniarts.se
http://www.operahogskolan.se

Ptill sidans topp

 

Rtill sidans topp

RÖDA KORSETS HÖGSKOLA

Helen Waldur - nytillkommen*
tel: 08 - 587 516 71
helen.waldur@rkh.se
http://www.rkh.se

Still sidans topp

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Sara Almqvist
tel: 0500 - 44 80 96
sara.almqvist@his.se
http://www.his.se

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Golsa Vahidimehr
tel: 08 - 736 90 38
golsa.vahidimehr@hhs.se
http://www.hhs.se

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Vladimir Spasic
tel:
vladimir.spasic@kmh.se
http://www.kmh.se

SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA

Gerd Johansson-Hellman
tel: 08 - 406 28 73
gerd.j.hellman@sophiahemmethogskola.se
http://www.sophiahemmethogskola.se

STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

Sara Sigsjö
tel: 08 - 49 400 251
sara.sigsjo@uniarts.se
http://www.uniarts.se

STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT

Anna-Carin Ahl
tel: 08 - 611 05 02
anna-carin.ahl@smi.se
info@smi.se
http://www.smi.se

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Åsa Ferm
tel: 08 - 16 21 23
asa.ferm@su.se

Erika Lempke
tel: 08 - 16 28 78
erika.lempke@su.se

Elisabeth Åman
samordnare för studenter med dyslexi
tel: 08 - 16 21 11
elisabeth.aman@su.se

Karin Dahl
dyslexipedagog
karin.dahl@su.se

Carin Josephson
samordnare och mentorskoordinator
tel: 08 - 16 27 52
carin.josephson@su.se

Anna Göthner (tjänstledig vt16)
tel: 08 - 16 28 78
anna.gothner@su.se

http://www.su.se

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU

Ylva Eklind
tel: 018 - 67 12 65
ylva.eklind@slu.se
http://www.slu.se

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Kristin Rosén
tel: 08 - 608 51 24
kristin.rosen@sh.se

Veronica Nordström
tel: 08 - 608 43 53
veronica.nordstrom@sh.se

http://www.sh.se

Ttill sidans topp

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM

Monica Helles
tel: 08 - 564 357 04
monica.helles@ths.se
http://www.ths.se

Utill sidans topp

UMEÅ UNIVERSITET

Samordnare vid Umeå universitet:
tel: 090-786 50 00
Kontaktformulär: www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsattning/
http://www.umu.se

UPPSALA UNIVERSITET

Catrin Schulze
tel: 018 - 471 18 77
catrin.schulze@uadm.uu.se

Malin Ekström (tjänstledig)

Guri Blomqvist
tel: 018 - 471 47 51
guri.blomqvist@uadm.uu.se

samordnare@uadm.uu.se
http://www.uu.se

Campus Gotland
Sofie Westberg
tel: 0498 - 10 82 44
sofie.westberg@uadm.uu.se
http://www.campusgotland.uu.se

Vtill sidans topp

HÖGSKOLAN VÄST

Maria Erlander
tel: 0520 - 22 36 35
maria.erlander@hv.se

Agneta der Nederlanden
tel: 0520 - 22 35 35
agneta.der-nederlanden@hv.se

http://www.hv.se

Ytill sidans topp

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

Annette Wisén (tjänstledig vt16)
tel: 010 - 209 01 96
annette.wisen@myh.se

Eva Lindgren
tel:
eva.lindgren@myh.se

http://www.myh.se

Ötill sidans topp

ÖREBRO TEOLOGISKA HÖGSKOLA

Bert Ingelsten
tel: 019 - 30 77 52
bert.ingelsten@evangeliskafrikyrkan.se
http://www.orebromissionsskola.com

ÖREBRO UNIVERSITET

Sarah Lombrant
tel: 019 - 30 11 94
sarah.lombrant@oru.se

Ida Klingzell
tel: 019 - 30 13 48
ida.klingzell@oru.se

http://www.oru.se