Anpassat högskoleprov

 

I vissa fall ges möjligheten till anpassat högskoleprov. Detta prov genomförs exakt samtidigt som det vanliga högskoleprovet och frågorna är identiska. Däremot kan provet vara anpassat genom exempelvis längre tid ges eller att det utförs med vissa hjälpmedel. Ett anpassat högskoleprov kan vara ett bra sätt för den med funktionshinder att komma in på eftergymnasiala utbildningar.

För att få göra dessa krävs intyg. Intyget ska skickas in till den högskola där högskoleprovet ska genomföras. Detta senast den dag som är sista anmälningsdag för provet.

Dyslexi

För dig med dyslexi finns ett anpassat högskoleprov som kan utföras. Det som skiljer är att du får längre tid på dig att göra de olika delarna samt att utprövningspasset utgår. Utprövningspasset är ett delmoment i högskoleprovet som enbart genomförs för att utarbeta kommande prov. Denna del ger alltså inte några poäng på själva provet även om deltagarna inte vet vilken del som är utprövningspass.

För att få denna förmån krävs det att man har ett intyg som påvisar dyslexi. Detta kan fås genom en utredning utförd av logoped alternativt annan intygsgivare som är godkänd för detta enligt Universitet- och högskolerådet. Via Studera.nu kan man se vilka intygsgivare som är godkända. Intyg från andra länder godkänns inte.

Dyskalkyli och andra funktionsnedsättningar

Än så länge (2018) finns inte några specifika regler och anpassningar för personer med dyskalkyli. Däremot genomförs en utredning som ska ligga till grund för eventuell anpassning. Detta då inte enbart för dyskalkylli utan även andra funktionsnedsättningar som skapar hinder att utföra provet.

Synskada

Högskoleprovet finns både anpassat för personer med svag synskada samt de för grav synskada. Vid svag synskada ges längre tid vid provtillfället. Utprövningspasset utgår även i detta fall.

När anmälan sker till gällande högskola ska man ange vilket hjälpmedel som kommer att användas. Det finns då två alternativ. Antingen förstoras provet upp från A4 till A3 eller så kan man ha med egna synhjälpmedel till provtillfället.

Vid grav synskada genomförs inte det traditionella högskoleprovet och istället genomförs ett speciellt högskoleprov anpassat för denna grupp. I stort är det samma prov men delmomentet DTK behöver inte genomföras. Delmomentet är uppbyggt genom att deltagaren ska läsa och tolka olika diagram. Då detta inte går att läsa upp eller på annat sätt förmedla till provdeltagaren utgår momentet. För att kompensera så att personen ändå kan få lika många poäng som övriga är det fler frågor på de andra delmomenten. Man kan även få anteckningshjälp sedan 2015.

För att få göra dessa anpassade prov krävs bevis på denna synskada från syncentralen.